+359 87 799 3315 help@begach.com

Благотворителната кауза за Business Run Burgas 2019

„ПОДАРЕТЕ НИ ДЕТСТВО, ЗА ДА ПОЧУВСТВАМЕ СВЕТА“ – Оборудването на училище Отец Паисий гр. Бургас с необходимите уреди за специализирани игри и физическа активност за децата със специални потребности. 

Идеята за проекта „ПОДАРЕТЕ НИ ДЕТСТВО, ЗА ДА ПОЧУВСТВАМЕ СВЕТА”, идва от липсата на място за провеждане на специализирани игри и физическа активност нужни на децата със специални потребности. Посрещането и приемането на хора със специални потребности сред нас не е лека задача, но е необходима. Живеем в общество, което изисква да сме заедно, за да оцелеем.  Ние имаме нужда да се борим все по-активно и да гарантираме приобщаване на децата, от най-ранна възраст във всички социални области, част от които е и училището. То е мястото където, понякога се открояват индивидите със специални потребности и нужди. Важно е в училище да има условия за приобщаване на всички. 

Целта на проекта е да се оборудването училище Отец Паисий в гр. Бургас с необходимите уреди за обучение на открито дава възможност за реализиране на един от доказаните методи, който спомага за адаптирането на деца със специални нужди към заобикалящия ни свят. Училището е преустроено като Център за специфична образователна подкрепа  – за доставка и монтаж на иновативни уреди за обучение на открито, което е най-добрият метод като „познавателен процес, който изисква активност на вниманието”. Учениците ще се контролират помежду си и изпълняват правилата с настроение. Чрез игролечение ще отстраняват скуката и ще свалят напрежението. А посредством дидактични игри ще разрешават интелектуални задачи и ще се развива самостоятелността им.